Interactive fiction

List of my interactive fictions. In Czech, of course.

Hrdina [Helium]

Interaktivní hypertextová povídka hratelná/čitelná v prohlížeči. Hrdina je fantasy lehce za hranicí SF, nejspíš tak trochu depresivní.

Drift [Hydrogen]

Drift je interaktivní point & click povídka. Zatímco tradiční choose your own adventure texty nabízejí v zásadě lineární (jakkoliv větvící se) průchod příběhem, Drift se podobá spíše grafickým adventurám z konce devadesátých let (oproštěným od kryptických inventářových puzzlů). Vnitřní prostor hry je možné prozkoumávat nelineárně, text čtenáři téměř nikdy nenutí striktní pořadí, je možné odhalit všechen obsah při jediném čtení (jakkoliv to nejspíše není nutné pro uspokojivý zážitek ze čtení).